Kontakt

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Vedoucí Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

+420 545 133 322


Ing. Petr Elzner, Ph.D.

Garant akce

+420 728 355 707


doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.

Garant akce

+420 603 231 018