O akci

Polní den MendelAgro je největší prezentační akcí Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Jeho historie sahá až do roku 1989, kdy proběhla první přehlídka pokusů tehdejší Vysoké školy zemědělské na pokusné stanici v Žabčicích. Od té doby vešla akce ve známost široké veřejnosti a našla si pevné místo mezi akcemi pravidelně pořádanými v první polovině června. Hlavními organizátory polního dne jsou ústavy Agronomické fakulty a Zahradnické fakulty, jmenovitě Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Ústav agrosystémů a bioklimatologie a Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin. Zázemí pro akci poskytuje školní zemědělský podnik Žabčice. Na přípravě akce a na prezentaci výsledků výzkumu se nemalou měrou podílejí podniky z komerční sféry. Formát akce je tak ideální platformou pro efektivní transfer poznatků z výzkumu do pěstitelské praxe. Od roku 2017 je polní den MendelAgro klíčovou aktivitou projektu Demonstrační farmy, realizované v rámci dotačního programu MZe 9.F.m.

Polní den MendelAgro2017