O akci

Polní den MendelAgro je největší prezentační akcí Mendelovy univerzity v Brně pro zemědělskou veřejnost. Jeho historie sahá až do roku 1989, kdy v Žabčicích proběhla první přehlídka pokusů tehdejší Vysoké školy zemědělské. Od té doby došlo k významnému rozvoji experimentální činnosti na Polní pokusné stanici Žabčice a tento polní den si našel pevné místo mezi akcemi pravidelně pořádanými v první polovině června. Hlavními organizátory polního dne jsou ústavy Agronomické fakulty a Zahradnické fakulty, jmenovitě Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Ústav agrosystémů a bioklimatologie a Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin. Zázemí pro akci poskytuje školní zemědělský podnik Žabčice. Na přípravě akce a na prezentaci výsledků výzkumu se také nemalou měrou podílejí podniky z komerční sféry. Formát akce je tak vhodnou platformou pro efektivní transfer poznatků z výzkumu do pěstitelské praxe.

Polní den MendelAgro2017