Polní den MendelAgro 2017

Během akce si zájemci mohli prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách (viz níže) a také sortiment ovocných druhů pěstovaných na ŠZP Žabčice.

Součástí polního dne byla také prezentace laboratorní techniky, nabídka zemědělského pojištění, představení nejmodernější technologie pásového zpracování půdy pro přesný výsev STRIP-TILL nebo ukázka zemědělské techniky.

Akci v tomto roce navštívilo přes 600 zájemců.

Polní den MendelAgro2017

Partneři

BASF

BASF

Novinky v ochraně rostlin

Společnost BASF představí svoje produkty používané v ozimé pšenici, ječmeni jarním a kukuřici. V kukuřici budou k vidění herbicidní varianty preemergentního a časně postemergentního ošetření. V pšenici ozimé a ječmeni jarním představíme varianty fungicidní ochrany proti houbovým chorobám. Nejvýznamnější inovací u těchto obilnin je použití nepostřikového fungicidu SYSTIVA, který se přidává k mořidlu. Tento přípravek zabraňuje napadení rostlin houbovými chorobami na počátku jejich vývoje a zlepšuje celkovou vitalitu.

AGROFERT

AGROFERT

Vliv výživy a hnojení na výnos a kvalitu ozimé pšenice a kukuřice

Naše maloparcelní pokusy jsou zaměřeny na vliv výživy a hnojení na výnos a kvalitu produkce u nejpěstovanějších plodin – pšenice ozimé a kukuřice. Posoudit můžete, jak fungují moderní hnojiva s přídavky mikroprvků, humátů či inhibitorů nitrifikace v různých systémech pěstování. Mimo jiné jsou v pokusech zařazeny následující hnojiva: LOVOSTART GSH NP 6-28+7S, CORNSTARTER, Ensin, Piadin v kombinaci s DAM nebo kompletní „rodina“ LOVOGRANů (LOVOGRAN, LOVOGRAN B a LOVOGRAN IN) vycházející z inovace osvědčeného síranu amonného.

Bayer

BAYER

Flexibilní herbicid pro postemergentní ochranu kukuřice a univerzální řešení fungicidní ochrany obilnin

Představení produktů Maister power proti širokému spektru plevelů a Boogie Xpro moderního fungicidu pro dlouhodobou a účinnou ochranu obilnin proti širokému spektru chorob, zejména v boji proti skvrnitostem a padlí.

SYNGENTA

SYNGENTA

Inovace v ozimém ječmeni

Mezi největší inovační úspěch společnosti Syngenta patří hybridní ozimý ječmen Hyvido. Tato technologie již pevně ukotvila u našich i zahraničních pěstitelů. Přínosem hybridních ječmenů je především jejich vysoký výnosový potenciál, který se každoročně potvrzuje i v našich podmínkách. Proto je tato inovace také součástí iniciativy Good Growth Plan společnosti Syngenta, která si mimo jiné klade za cíl zvyšovat výnosy z plodin. A zde je Hyvido vynikajícím příkladem.

TIMAC AGRO CZECH

TIMAC AGRO CZECH

Specifická granulovaná i tekutá hnojiva

Společnost TIMAC AGRO CZECH nabízí specifická granulovaná i tekutá hnojiva pro založení porostů i k aplikaci během vegetace. Produkty jsou výjimečné obsahem jednotlivých makroživin a mikroživin, ale i poměry mezi jednotlivými živinami a obsahem cenných specifit, které podpoří tvorbu kořene, biologické procesy i lepší využitelnost živin v ohrožených půdách. Cílem našich výživových poradců je, ve spolupráci s jednotlivými zemědělci, nalézt optimální řešení z pohledu výživy a zároveň být plně nápomocni při dosahování co možná nejvyšší rentability při pěstování jednotlivých zemědělských plodin.

PAWLICA

PAWLICA

Posklizňové linky na klíč

PAWLICA s.r.o. je generálním dodavatelem technologických celků pro sušení, čištění a skladování zrnin a dalších komodit. Specializuje se na kompletní návrhy posklizňových linek a skladových areálů zrnin. Je výhradním distributorem sušiček STELA, čističek Gebr. RUBERG, bonitačních třídiček BoMill, dopravníků JEMA, SKANDIA-ELEVATOR a HUTCHINSON, skladovacích sil BIN, BROCK, a vlhkoměrů a bonitačních přístrojů PFEUFFER. V rámci rekonstrukcí a modernizací výrobních, skladovacích a posklizňových linek tyto stroje také instaluje a doplňuje o místně dodávané ocelové konstrukce a vzduchotechniku.

LIMAGRAIN

Limagrain

Francouzská osivářská společnost Limagrain prezentuje v rámci veřejného polního dne MendelAgro silážní hybridy kukuřice LGAN s vysokou stravitelností vlákniny. Každoročně jsou výsledné NIRS analýzy nutričních parametrů porovnány na zrnové hybridy shodné provenience. Výsledkem je indikace optimálního termínu sklizně silážní kukuřice dané ranosti v podmínkách kukuřičné výrobní oblasti při zachování optimálního poměru škrobu a sNDV pro výživu dojnic. V pokusech jsou také zařazeny olejné hybridy slunečnice, včetně CL hybridů určených do pěstitelské technologie s postemergentní aplikací účinné látky Imazamox a „high oleic“ hybridů s vysokým obsahem kyseliny olejové.

FARMET

Farmet a.s.

Ukázka zemědělské techniky

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

PAL

P & L, spol. s r.o.

Ukázka technologie pásového zpracování půdy pro přesný výsev STRIP-TILL.

AGRA POJIŠŤOVNA

Agra pojišťovna

Nabídka zemědělského pojištění

Elita

ELITA semenářská, a.s.

Sortiment odrůd pšenice

Mediální partner

Zemědělec

Statistiky aktuálního ročníku
zatím nejsou k dispozici