Polní den MendelAgro 2018

Děkujeme Vám za účast na akci.

Během akce si zájemci mohli prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách (viz níže) a také sortiment ovocných druhů pěstovaných na ŠZP Žabčice.

Součástí polního dne byla také prezentace laboratorní techniky a nabídka zemědělského pojištění. Účastníci mohli ochutnat občerstvení z fakultní produkce.

Akci v tomto roce navštívilo přes 600 zájemců.

Polní den MendelAgro2018

Partneři

TIMAC AGRO CZECH

TIMAC AGRO CZECH

Specialista na výživu rostlin a zvířat

Společnost TIMAC AGRO CZECH nabízí specifická granulovaná i tekutá hnojiva pro založení porostů i k aplikaci během vegetace. Produkty jsou výjimečné obsahem jednotlivých makroživin a mikroživin, ale i poměry mezi jednotlivými živinami a obsahem cenných specifit, které podpoří tvorbu kořene, biologické procesy i lepší využitelnost živin v ohrožených půdách. Cílem našich výživových poradců je, ve spolupráci s jednotlivými zemědělci, nalézt optimální řešení z pohledu výživy a zároveň být plně nápomocni při dosahování co možná nejvyšší rentability při pěstování jednotlivých zemědělských plodin.

AGROFERT

AGROFERT

Vliv výživy a hnojení na výnos a kvalitu ozimé pšenice a kukuřice

Naše maloparcelní pokusy jsou zaměřeny na vliv výživy a hnojení na výnos a kvalitu produkce u nejpěstovanějších plodin – pšenice ozimé a kukuřice. Posoudit můžete, jak fungují moderní hnojiva s přídavky mikroprvků, humátů či inhibitorů nitrifikace v různých systémech pěstování. Mimo jiné jsou v pokusech zařazeny následující hnojiva: LOVOSTART GSH NP 6-28+7S, CORNSTARTER, Ensin, Piadin v kombinaci s DAM nebo kompletní „rodina“ LOVOGRANů (LOVOGRAN, LOVOGRAN B a LOVOGRAN IN) vycházející z inovace osvědčeného síranu amonného.

Bayer

BAYER

Atlantis Star

Herbicid Atlantis Star je určen pro jarní postemergentní aplikaci v pšenici ozimé, žitu a triticale. Vyznačuje se mimořádně širokým rozsahem účinnosti proti trávovitým plevelům včetně chundelky metlice a sveřepů. Vedle toho však účinně řeší také jednoleté dvouděložné plevele.

Variano Xpro

Nový fungicid pro zemědělce, kteří hledají účinné řešení proti houbovým chorobám obilnin v nejdůležitějším aplikačním termínu pro ochranu horních listových pater.

SYNGENTA

SYNGENTA

VYCHÁZÍ NOVÁ HVĚZDA - ELATUS™ ERA

Společnost Syngenta v letošním roce opět posunula limity ochrany rostlin, protože uvedla na český trh dlouho očekávanou novinku do obilnin - fungicid ELATUS™ Era. Je to revoluční přípravek s novou účinnou látkou SOLATENOL™, která svými fantastickými schopnostmi překvapuje pěstitele po celém světě. V loňském roce byl uveden ve Francii, Německu nebo Británii s fenomenálním úspěchem. Nezávislé instituce a poradci z těchto zemí se shodují, že účinnost přípravku ELATUS™ Era je mimořádná - je silnější, stabilnější, kompletnější.

BASF

BASF

Novinky v ochraně rostlin

Společnost BASF představí svoje produkty používané v ozimé pšenici a ječmeni jarním. Letos bude prezentována unikátní technologie použití nepostřikového fungicidu SYSTIVA, který se přidává k mořidlu. Tento přípravek zabraňuje napadení houbovými chorobami už od počátku vývoje rostlin. Působí nejenom na choroby kořenů a bází stébel, ale dokáže také oddálit infekci listových skvrnitostí. Další jeho předností je vliv na zvýšení tvorby kořenů, podporu produktivních odnoží a zlepšení celkové vitality. V pokusech dále představíme varianty klasické fungicidní ochrany proti houbovým chorobám obilnin.

PAWLICA

PAWLICA

Posklizňové linky na klíč

PAWLICA s.r.o. je generálním dodavatelem technologických celků pro sušení, čištění a skladování zrnin a dalších komodit. Specializuje se na kompletní návrhy posklizňových linek a skladových areálů zrnin. Je výhradním distributorem sušiček STELA, čističek Gebr. RUBERG, bonitačních třídiček BoMill, dopravníků JEMA, SKANDIA-ELEVATOR a HUTCHINSON, skladovacích sil BIN, BROCK, a vlhkoměrů a bonitačních přístrojů PFEUFFER. V rámci rekonstrukcí a modernizací výrobních, skladovacích a posklizňových linek tyto stroje také instaluje a doplňuje o místně dodávané ocelové konstrukce a vzduchotechniku.

My Data Plant by Kleffmann Group

My Data Plant

umožňuje pomocí komplexní analýzy aktuálních satelitních snímků pravidelně sledovat vývoj plodin a diferenciaci vitality v rámci porostu

Portál především umožňuje využít identifikovaných rozdílů v rámci pozemku při variabilním setí či aplikaci hnojiv. Nezáleží na velikosti hospodářství ani dostupné zemědělské technice. Během pár minut si lze vytvořit plán hnojení z čerstvých satelitních snímků a ihned zahájit aplikaci.

P & L, spol. s r. o.

P & L, spol. s r. o.

Tradiční zemědělská firma založená v roce 1990, působící v oblasti servisu a importu strojů pro zemědělství i les. Světové značky jako je Ag Leader, Bergman, Elho, KINZE, Sampo, KIOTY či Venieri tvoří jen část portfolia. Dodání s důrazem na potřeby zákazníka s případnými úpravami pouze naplňují slogan: „Servis, za kterým stojí lidé." Nedílnou součástí je výrobní program zahrnující speciální stroje pro technologie, které zvyšují výnos, redukující erozi a spotřebu hnojiv. Jedná se především o technologie meziřádkové kultivace (kukuřice, cukrovka, sója, brambor a další) v době vegetace s aplikací kapalných forem hnojiv a dalších preparátů. Novinkou je stroj pro pásové zpracování půdy Eco Tiller 600, který získal hlavní cenu na výstavě TechAgro 2018. Dalším příkladem stroje s dílny P & L určené pro technologie přísevů TTP je Ripper STP 300, patřící k tomu nejprogresivnějšímu, co je momentálně na trhu v EU k dispozici.

FARMET

Farmet a.s.

Divize zemědělské techniky se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zemědělských strojů, především pro zpracování půdy a setí. Jedná se o široký sortiment strojů, vesměs vlastního vývoje a konstrukce, určených pro moderní zemědělskou výrobu (radličkové a diskové podmítače, předseťové kombinátory, dlátové a hloubkové kypřiče, secí stroje, zásobníky kejdy, válce, pěchy).

Nabízíme efektivní a spolehlivá řešení zpracování půdy a setí pro velké podniky ale i menší farmy, v pracovních záběrech od 2 do 16 metrů. Každý zákazník je pro naši společnost důležitý a inspirující.

SEED SERVICE s.r.o.

SEED SERVICE s.r.o.

Semenářská společnost SEED SERVICE z Vysokého Mýta množí a prodává osiva tradičních i méně rozšířených plodin. Největší podíl rozmnožených a nabízených osiv tvoří trávy, jeteloviny a luskoviny, které jsou doplněny o technické plodiny. Firma se také zabývá mícháním a prodejem certifikovaných travních směsí pro zemědělské i rekreační účely, směsí pro biopásy a „Greening“. Velká část vyrobených osiv je určena pro zahraniční odběratele. Množitelům i zákazníkům SEED SERVICE poskytuje pěstitelské návody jednotlivých plodin, bezplatná školení a agronomové v oblastech poskytují poradenství. V případě rozmnožování osiv agronomové firmy úzce spolupracují s pěstiteli od zasetí plodiny až po jejich finalizaci. Pro další informace o sortimentu osiv může zájemce navštívit internetové stránky www.seedservice.cz.

AGRA POJIŠŤOVNA

Agra pojišťovna

Zemědělské pojištění, vč. pojištění sucha

Mediální partner

Zemědělec

Statistiky aktuálního ročníku
zatím nejsou k dispozici