Polní den MendelAgro 2019

Děkujeme Vám za účast na akci.

Během akce si zájemci mohli prohlédnout desítky polních pokusů s různým zaměřením v mnoha plodinách (viz níže) a také sortiment ovocných druhů pěstovaných na ŠZP Žabčice.

Součástí polního dne byla také prezentace laboratorní techniky a nabídka zemědělského pojištění. Účastníci mohli ochutnat občerstvení z fakultní produkce.

Akci v tomto roce navštívilo přes 600 zájemců.

Polní den MendelAgro2018

Partneři

AGRI CS a.s.

AGRI CS a.s.

Společnost AGRI CS a.s. vznikla v roce 2001 a svým mnohaletým působením na českém trhu si vybudovala významné a silné postavení na trhu jako výhradní dovozce značek CASE IH, STEYR a závěsné techniky pod vlastní značkou AGRI FARMING SOLUTIONS.

V oblasti péče o půdu, zpracování půdy a setí máme několikaleté zkušenosti zejména s technologií vertikálního zpracování půdy. V současné době nabízíme zemědělcům zajímavá technologická řešení našich produktů, které zemědělcům napomáhají s řešením problémů v oblasti úspory vláhy, ozdravování půdní struktury a efektivním zakládáním porostů jedním přejezdem.

BioAktiv CZ

BioAktiv CZ

Efektivní výživa v suchu

Naše společnost se již od roku 2011 zaměřuje na sledování nejnovějších trendů v rostlinné i živočišné výrobě a jejich praktické využití v zemědělské prvovýrobě. Ročně spolupracujeme s více jak 700 spokojenými zákazníky a naše produkty se využívají na více než 350 tis. hektarech ročně. Proto jsme se v pokusech Mendelově univerzitě rozhodli ukázat kombinaci jednoduchých, inovativních a praxí ověřených způsobů, jak i v sušších obdobích dosahovat dobrých výsledků.

Základním bodem agrotechniky je aplikace přípravku PlantAktiv pro rostliny s trojím účinkem. Zaprvé, zvyšuje využitelnost minerálních hnojiv. Zadruhé, zvyšuje kapacitu půdy zadržovat vodu díky podpoře aerobních procesů, tvorbě půdních agregátů a lepšímu využití organické hmoty. Zatřetí, podporuje tvorbu kořene, díky čemuž rostlina lépe přečká suchá období a zachytí a využije více srážek.

Druhou zásadní částí je aplikace mimokořenové výživy z řady AktiFer s využitím principů integrované ochrany rostlin. Listová výživa je obecně v suchu nejefektivnější způsob, jak rostlinám dodat potřebné živiny v době, kdy jsou špatně přijímány přes kořeny. Aplikace zároveň probíhá za ztížených podmínek, kdy je potřeba vysoká kvalita a efektivnost listových hnojiv, a právě řada AktiFer využívá nejmodernější technologie a poznatky pro maximální odolnost a využitelnost. Zároveň je agrotechnika zvolena i s přihlédnutím k ochraně rostlin tak, aby ji podpořila dle principů moderní integrované produkce. Výsledkem je praktické, účinné a ekonomické řešení.

TIMAC AGRO CZECH

Timac Agro Czech s.r.o.

Timac Agro s.r.o., dceřiná společnost francouzské skupiny Roullier Group je společnost s celosvětovým přesahem a tenhle rok slaví 60 let. Na českém trhu působíme od roku 2005 a během 14 let jsme se dostali do povědomí farmářů díky vysoce výkonné výživě rostlin a zvířat. Zabýváme se především prodejem granulovaných, mikrogranulovaných hnojiv, půdních kondicionérů a biostimulantů. Díky patentovaným technologiím jsou naše produkty schopny poskytovat živiny, jež jsou odolné vůči degradaci a přístupné rostlině po celou dobu vegetace. Naši zákazníci od nás získávají komplexní služby zahrnující odborné poradenství, návrhy na míru a potřebné analýzy.

Každý rok máme několik pokusů po celé České a Slovenské republice, kde se snažíme neustále testovat a vylepšovat plán výživy rostlin tak, aby bylo dosaženo, co nejlepších výsledků. Naše společnost je inovativní a snaží se reagovat na aktuální problematiku v zemědělství. Z tohoto důvodu u našich pokusů aktuálně sledujeme vlivy různých produktů v kombinaci s různými termíny aplikace a jejich vliv na podporu rostlin během suchého období.

AGROFERT

AGROFERT

Naše maloparcelkové pokusy jsou zaměřeny na vliv výživy a hnojení na výnos a kvalitu produkce u nejpěstovanějších plodin – pšenice ozimá, řepka ozimá a kukuřice. Posoudit můžete, jak fungují moderní hnojiva s přídavky mikroprvků, humátů či inhibitorů nitrifikace v různých systémech pěstování vč. nejnovějších technologií (StripTill). Významná pozornost je věnována i problematice přínosu a využití stabilizovaných hnojiv.

Mimo jiné jsou v pokusech zařazeny následující hnojiva: ALZON NeoN (močovina kombinující inhibitory ureázy a nitrifikace); ZEORIT NPK 8-10-10+9S , LOVOSTART GSH NP 6-28+7S, CORNSTRTER, Ensin, Piadin v kombinaci s DAM nebo kompletní „rodina“ LOVOGRANů (LOVOGRAN, LOVOGRAN B a LOVOGRAN IN) vycházející s inovace osvědčeného síranu amonného.

BASF

BASF

Společnost BASF představí svoje technologie na ochranu rostlin používané v ozimé pšenici, ječmeni jarním a slunečnici. V obilninách bude prezentováno použití nepostřikového fungicidu Systiva®, který se přidává k mořidlu. Tento přípravek zabraňuje napadení houbovými chorobami už od počátku vývoje rostlin. Působí nejenom na choroby kořenů a bází stébel, ale dokáže také oddálit infekci listových skvrnitostí. Další jeho předností je vliv na zvýšení tvorby kořenů, podporuje produktivní odnože a zlepšuje celkovou vitalitu porostu. V pokusech bude dále představen přípravek Priaxor® EC, který vykazuje vysokou účinnost proti houbovým chorobám listů a pat stébel. Jeho dalším benefitem je schopnost ovlivnění fyziologických procesů v rostlinách, které následně dokáží lépe vzdorovat stresovým podmínkám způsobených např. suchem, vysokými teplotami nebo škodlivými činiteli. Pro ochranu slunečnice proti plevelům bude představen nový koncept nazvaný Clearfield® Plus. Zahrnuje spojení speciálně vyšlechtěných hybridů a přípravku Pulsar® Plus. Výhodou této technologie je možnost postemergentní aplikace, která je méně závislá na obsahu vody v půdě. Součástí pokusu bude také porovnání účinnosti fungicidních přípravků.

GrainTerminal

GrainTerminal

Proč využívat GrainTerminal?

GrainTerminal je webová aplikace pro snadné propojení výrobců a zpracovatelů ze sektoru obilovin a zrnin. GrainTerminal mohou využívat pouze ověření uživatelé, kteří jím získávají jednoduchý nástroj pro bezpečné uzavírání obchodů v rámci celé střední Evropy. Farmáři tak mohou prodávat přímo do Německa, Rakouska a Polska, kde je obrovská poptávka po obilovinách. Zpracovatelé získávají jednoduchý a přehledný nástroj pro řízení ekonomicky výhodných nákupů surovin do jejich výroby.

Jak to funguje?

  1. Uzavření kontraktu na Grainterminal.cz
  2. Odeslání peněz na vázaný účet u ČSOB
  3. Expedice zboží od fármáře ke zpracovateli
  4. Zaplacení za bezvadné zboží z vázaného účtu u ČSOB

P & L, spol. s r. o.

P & L, spol. s r. o.

Společnost P&L byla založena v roce 1990 s cílem vytvoření obchodní a servisní sítě na prodej zemědělské techniky, která dnes aktuálně pokrývá celou Českou a Slovenskou Republiku. Společnost P&L má více jak sto čtyřicet zaměstnanců z čehož asi 60 % pracuje v oblasti servisu a služeb zákazníkům.

Rozvojem společnost P&L před deseti lety dospěla k rozhodnutí stroje také konstruovat a vyrábět. Hlavním charakterem technologií P&L je novost a originalita technického řešení a tyto mají silný environmentální význam a snižují náklady na produkci v zemědělské prvovýrobě.

FARMET

Farmet a.s.

Divize zemědělské techniky se zabývá vývojem, výrobou a prodejem zemědělských strojů, především pro zpracování půdy a setí. Jedná se o široký sortiment strojů, vesměs vlastního vývoje a konstrukce, určených pro moderní zemědělskou výrobu (radličkové a diskové podmítače, předseťové kombinátory, dlátové a hloubkové kypřiče, secí stroje, zásobníky kejdy, válce, pěchy).

Nabízíme efektivní a spolehlivá řešení zpracování půdy a setí pro velké podniky ale i menší farmy, v pracovních záběrech od 2 do 16 metrů. Každý zákazník je pro naši společnost důležitý a inspirující.

Zdravé Pole

Zdravé Pole

OZDRAVNÁ organická hnojiva projektu Zdravé Pole řeší dlouhodobou udržitelnost českých polí z pohledu podpory přírodní úrodnosti, zabránění dopadů sucha, snížení eroze a utužení půdy a obohacení o zdravou a vysoce kvalitní organickou hmotu. To vše pro naše děti a budoucnost českého zemědělství!

Základní surovinou OZDRAVNÝCH organických hnojiv je patentovaný rostlinný kompost. OZDRAVNÁ organická hnojiva pomáhají zadržovat vodu v půdě a díky kvalitní organické hmotě ve formě kompostu dokáží v půdě pracovat několik let!

Elita

ELITA semenářská, a.s.

Sortiment odrůd pšenice

Mediální partner

Zemědělec

Statistiky aktuálního ročníku
zatím nejsou k dispozici